O členství ve Spolku DaR (Děti a Rodiče)

 

Od září 2018 je možnost navštěvovat klub omezená pouze pro členy spolku.
V této sekci najdete vše, co potřebujete o členství vědět. Předtím než se zavážete k členství, můžete se svým dítětem přijít na tři návštěvy, které jednorázově zaplatíte (první máte předplacenou z úvodního setkání).

Stanovy Spolku DaR (Děti a Rodiče)

Pokud uvažujete o členství v našem spolku, který provozuje Montessori klub v Příbrami,
je potřebné seznámit se stanovami Spolku DaR_stanovy_web.
Kvůli nařízení GDPR jsou zde dostupné stanovy bez citlivých osobních údajů. Podepsaný originál si můžete vyžádat k nahlédnutí.

Žádost o členství

Pokud se rozhodnete v návštěvách pokračovat, požádáte o členství. Celý proces je velice jednoduchý. Vyplníte Žádost o členství – vyplněnou a podepsanou přihlášku přinesete osobně na provozovnu spolku nebo zašlete poštou na naši korespondenční adresu: Spolek DaR (Děti a Rodiče), Řadovy 10, Svatý Jan, 262 56 pošta Krásná Hora.

Žádost o členství obsahuje kromě jiného vaše údaje a údaje o vašem dítěti. Dozvíte se v ní také o svých právech a zavážete se k dodržování povinností, které vyplývají ze stanov a z vašich návštěv klubu.

Členské poplatky

Poté zaplatíte členský poplatek – můžete zaplatit celoroční poplatek, nebo platit členské poplatky na splátky 4x ročně. Měsíční poplatek činí 600,-Kč, nicméně členství se platí vždy na nejméně 2 měsíce. Členský poplatek se platí vždy dopředu. Podrobné informace a termíny najdete v přihlášce.
Členské poplatky nahrazují jednorázové poplatky, které byly ve výši 150,- Kč za návštěvu.

Na co se vybrané peníze použijí
Z členských poplatků platíme celoročně nájem za prostory a energie (tedy i za období, kdy jsou  prázdniny nebo je mimořádně nízká účast), nakupujeme pomůcky a vybavení, spotřební materiál (jako jsou papíry, barvy nebo i hygienické potřeby), platíme pojištění, účetní služby, poplatky za telefon, webové stránky, platíme reklamní materiály nebo proplácíme svačinky. Jsme nezisková organizace a členské poplatky potřebujeme na to, abychom přežili, ne abychom tvořili zisk.

Co to znamená být členem?

V první řadě to znamená, že jste součástí komunity, s kterou sdílíte podobné hodnoty a spoluvytváříte prostředí, kde se naše děti můžou vhodně rozvíjet. Práva a povinnosti členů a další podrobné informace o členství jsou uvedené v stanovách spolku (viz výše). Členství se může dále řídit i interními směrnicemi nebo ústní dohodou v závislosti na provozovně.

Formy členství – řadové a aktivní

Práva, povinnosti i výhody závisí od toho, jakou formu členství si zvolíte – řadové nebo aktivní.
Jako řadový člen podepíšete členskou přihlášku, platíte členské poplatky  a docházíte s dítětem do Montessori klubu, který spolek provozuje. To je vše. Navíc je vaše členství „přenosné“ i na jiného dospělého, který může s vaším dítětem klub navštěvovat (a nemusí platit žádné další poplatky), tedy např. váš manžel, tatínek dítěte nebo jeho babička.
Pokud se stanete aktivním členem, tak kromě podepsání smlouvy a placení poplatků, získáte i řadu výhod výměnou za vaši výpomoc v klubu. Formy výpomoci jsou různé, může jít o přípravu a úklid klubíku, mytí nádobí, přípravu svačiny, praní a žehlení ručníčků, vedení jednotlivých setkání pro děti, vedení úvodních setkání pro rodiče, organizování různých akcí, přednášek pro rodiče nebo veřejnost, výroba pomůcek, pomoc s administrativními pracemi, PR nebo marketingem… Zkrátka cokoliv co napomáhá fungování a chodu klubu/spolku. Výhodou je možnost zapůjčování odborné literatury, pomůcek, nižší členský poplatek pro rodiče se dvěma dětmi, možnost využívat prostor klubu v náhradních termínech v případě nemoci či jednorázové absence, zdarma vstup na spolkem pořádané zpoplatněné akce.

Časté obavy

Když nemůžete přijít se svým dítětem na klubík, můžete s ním za sebe poslat náhradu. To znamená, že rodiče se můžou střídat nebo je může nahradit babička nebo jiný dospělý bez povinnosti platit další poplatky (je však potřebné, aby všechny doprovázející osoby prošly úvodním setkáním).  Otevřena je i možnost docházení obou rodičů do klubu.

Možnost náhrady vynechaných setkání je nutno konzultovat, tedy jen po předchozí domluvě (přednost mají aktivní členové). V případě dlouhodobé nemoci vás nebo dítěte je možné zažádat o přerušení povinnosti platit poplatky.

V případě, že klub nebude možné delší dobu navštěvovat (nejméně 3 týdny), protože vznikne překážka na straně spolku (např. prázdniny), nevznikne v takovém měsíci povinnost platit členský poplatek.

Další důležitou věcí, o které se můžete ujistit také v stanovách, je skutečnost, že jako člen spolku nenesete odpovědnost za hospodaření klubu, tedy případné dluhy.

Osobní údaje

Proč potřebujete moje osobní údaje?
Jako zapsaný spolek jsme vázáni různými zákony, např. Zákonem o účetnictví, sbírat identifikovatelné údaje o našich členech = plátcích. Další důvody najdete podrobněji rozepsané v sekci GDPR.

Kdo má přístup k mým osobním údajům?
K vašim osobním údajům mají přístup jen spolkem pověřené osoby, které od vás osobní údaje přejímají nebo spolek zastupují před úřady a všichni jsou vázáni povinností mlčenlivosti. V žádném případě vaše osobní údaje nesdílíme s dalšími třetími stranami. Výjimkou můžou být činnosti spolku spojené s dotačními programy. V takovém případě vás o sdílení údajů budeme informovat. V našem společném zájmu je, aby osobní údaje, které o Vás spolek DaR v souladu s aktuální legislativou zpracovává, byly dostatečně chráněny i podle nového nařízení GDPR. Vámi podepsané formuláře jsou uchovávány v uzamčené kartotéce v místě sídla spolku. Veškeré podrobnosti, zejména o účelech a způsobech zpracování a také o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů najdete na našich webových stránkách www.detiarodice.cz v sekci GDPR.

Jak členství ukončím

Je to stejně jednoduché jako přihlášení. K dispozici zde na webu i na našich provozovnách vám bude náš formulář o ukončení členství, který je potřebné doručit podepsaný (tedy ne elektronicky, ale osobně nebo poštou) na provozovnu spolku nebo na naši korespondenční adresu

Spolek DaR (Děti a Rodiče)
Řadovy 10
Svatý Jan
262 56 pošta Krásná Hora nad Vltavou

a to nejméně 2 měsíce před plánovaným vystoupením ze spolku.

Dle stanov se zaplacené poplatky automaticky nevracejí, je možné individuálně žádat o jejich vrácení.

Dotazy ohledně členství

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně členství, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám jej zodpovíme.