Smysl Montessori klubu

Proč to všechno?

spirála nakreslená křídou Snahou je umožnit našim dětem bezpečně a svobodně se rozvíjet ve šťastné, ohleduplné, schopné, samostatné a zodpovědné děti a později dospělé. K tomu je potřebné vytvořit podmínky, prostředí, které umožní rozvíjet všechny stránky dítěte – vnímání, myšlení, pozornost, tvořivost, motoriku, komunikaci a mezilidské vztahy.

Připravené prostředí je specifické tím, že je uzpůsobeno potřebám dětí, je harmonické (pěkné a uspořádané) a neobsahuje rušivé vlivy. Vše je snadno dostupné. Právě proto přirozeně přitahuje dětskou pozornost a dokáže ji udržet.

Ani to nejlépe připravené prostředí nefunguje, pokud není nikdo, kdo by nám k němu pomohl vybudovat vztah. Proto je potřebné, aby dítěti zprostředkoval prostředí připravený průvodce – někdo, kdo dítěti ukáže jak na to. Teprve pak se děti můžou stát opravdu samostatnými a svobodnými. Když vědí, jak se co dělá.

Pro nejmenší děti se průvodcem stává jejich rodič, s kterým klub společně navštěvují. Proto je nezbytné, aby se rodič seznámil s prostředím, jeho principy i postupy práce s pomůckami ještě před první návštěvou s dítětem. K tomu je určeno naše bezplatné úvodní setkání.