Montessori klub pro děti od 18 měsíců do 3 let

Batolata začínají navštěvovat klub obvykle s jedním z rodičů. Je pro ně připraveno mnoho pomůcek z praktického života a smyslové výchovy jako vhazování, třídění, otevírání krabiček, zatloukání, přelévání, přesýpání, lžičkování, párování nebo smyslové košíčky. Prostředí je připraveno tak, aby děti na všechno dosáhly a mohly si svobodně vybírat, s čím chtějí pracovat. Děti mají možnost smysluplně pracovat s drobnými předměty, s křehkými předměty jako jsou např. skleněné džbánky a s vodou. Někdy je to úplně poprvé, co mají možnost něco takového zažít.
Prostředí je připraveno tak, aby se děti mohly plnohodnotně podílet na péči o něj. Děti jsou vedeny k tomu, aby po sobě uklízely a ony se do těchto činností pouštějí s nadšením. Samozřejmostí je souprava na uklízení, nízká kuchyňská linka s mycím centrem nebo třeba pomůcky k péči o rostliny.

Jak se všemi těmito pomůckami pracovat si povíme na úvodním setkání.